Rozmiar: 6873 bajtów

W naszym regionie powstało Stowarzyszenie zrzeszające osoby mające na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej. Bydgoski Sąd Rejonowy zarejestrował 22 października 2003 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym "NASZA SZKOŁA". Stowarzyszenie chce krzewić działalność edukacyjną i kulturalną w wiosce. Mamy już 48 członków, którzy chcą pracować na rzecz naszej społeczności. "NASZA SZKOŁA" wybrała 15 - osobowy zarząd. Wiceprezesami zostały: Halina Wojnarowska i Grażyna Zielińska. Funkcję sekretarza pełni Hanna Głodek, zaś skarbnika Krzysztof Branecki. Stowarzyszenie koncentrować się będzie m.in. na zdobywaniu pieniędzy na funkcjonowanie szkoły, integrowaniu lokalnej społeczności, wspieraniu szkoły i propagowaniu jej edukacyjno-wychowawczego dorobku. "NASZA SZKOŁA" już wkrótce zamierza zwrócić się do różnych fundacji z wnioskiem o dofinansowanie programów edukacyjnych.

S T A T U T STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISEWIE KOŚCIELNYM "NASZA SZKOŁA"


Festyn Rodzinny 16 lipca 2005 roku Świetlica Wiejska w Lisewie Kościelnym

Tegoroczny "Festyn Rodzinny" miał szczególny charakter. Zorganizowany został na zakończenie dwutygodniowego projektu "My także chcemy dobrze mówić po angielsku", realizowanego w ramach Programu ENGLISH TEACHING Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
Imprezę poprzedziło podsumowanie projektu , na które przybyli zaproszeni goście.W spotkaniu uczestniczyła p. Barbara Margol ,koordynator Programu ENGLISH TEACHING z Nidzicy oraz wójt Złotnik Kujawskich p.Henryk Styrna.Należy dodać , iż projekt został wzbogacony dwoma dodatkowymi wyjazdami na basen,których sponsorem był Urząd Gminy.
Uczestnicy projektu dzielili się z gośćmi swoimi wrażeniami z wakacji z j. angielskim , a następnie z rąk p. Witolda Cybulskiego,kierownika projektu oraz p. Barbary Margol otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci słowników i rozmówek polsko-angielskich.

Pogoda dopisała , a dźwięki muzyki oraz smakowite zapachy z grilla zapraszały do wspólnego biesiadowania.

Wśród specjałów wiejskiej kuchni znalazł się również chleb z własnego wypieku ze smalcem i ogórkiem małosolnym.

Pycha!Ogromny wybór ciast prezentowały panie ze stoiska z łakociami.Słodkości były przepyszne,zachwycały aromatem i formą oddając kunszt cukierniczy członkiń stowarzyszenia.

Wzorem ubiegłego roku powodzeniem wśród dzieci cieszył się rowerowy tor przeszkód.
Czarowi dwóch kółek nie oparł się nawet prowadzący konkurencję p. K. Kruszczyński, oczywiście poza konkursem.

Wśród zwycięzców znaleźli się: W kategorii dziewcząt :
I Ola Wesołowska
II Natalia Wesołowska
III Joanna Pruś
W kategorii chłopców
I Daniel Matysiak
II Bartek Żuchowski
III Arek Biesiada

Nagrodzeni zostali drobnym sprzętem sportowym.

Wielkim powodzeniem cieszyła się też loteria fantowa.Główną Nagrodą był magnetofon z odtwarzaczem CD.

[Rozmiar: 94882 bajtów]

Wiele emocji wzbudziło rozdanie fantów wyznaczone na godz. 21.Po kilkugodzinnym oczkiwaniu,każdy mógł cieszyć się swoją nagrodą , gdyż każdy los wygrywał .
Wsród fantów ofiarowanych przez członków stowarzyszenia były i tak oryginalne jak: miód, wytłaczanki jajek a nawet worek ziemniaków! Zdobywcy tych fantów wśrod ogólnej radości byli szczególnie honorowani oklaskami.
Główną nagrodę wylosował p. Witold Cybulski , który tworząc tradycję przekazał magnetofon Szkole Podstawowej w Lisewie Kościelnym.
Imprezę wieńczyła zabawa taneczna.Licznie przybyli goście wesoło bawili się przy muzyce.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Festynu Rodzinnego.

14.06.2005

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym "Nasza Szkoła" zostało nagrodzone grantem w wysokości ponad 6000 zł. Stowarzyszenie brało udział w konkursie SMALL GRANTS wakacje z językiem angielskim w ramach czwartej edycji Programu English Teaching (ET 2005 ).
Autorem i Fundatorem Programu jest Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, a Realizatorem Programu - Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida". Więcej o programie na stronie www.englishteaching.org.pl .
Dotacja umożliwia zrealizowanie projektu pt."My także chcemy mówić poprawnie po angielsku". Realizacja projektu rozpocznie się 4.07.2005 r. W ciągu dwóch tygodni w zajęciach będzie uczestniczyć grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym oraz młodzieży z Gimnazjum im. K. Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich.
Poznawanie języka angielskiego połączone jest z wyjazdami na basen oraz wycieczkami rowerowymi w ciekawe miejsca pod opieką profesjonalnej kadry. Dzieci i młodzież wiejska ma szansę spędzić wakacje w ciekawy i pożyteczny sposób.

Wakacje z j. angielskim

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym "Nasza Szkoła"" otrzymało grant na projekt "My też chcemy dobrze mówić po angielsku" Realizowany jest on w ramach Programu ENGLISH TEACHING Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Projekt przeprowadzili nauczyciele i wolontariusze gminy Złotniki Kujawskie działające w dwóch stowarzyszeniach "Nasza Szkoła" z Lisewa Kościelnego i "Równe Szanse" ze Złotnik Kujawskich . Działania rozpoczęły się 4.07.2005r. i trwały dwa tygodnie. Na spotkaniu organizacyjnym powstały dwie grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzieży z gimnazjum. Realizacja projektu odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży łącząc naukę j.angielskiego z czynnym wypoczynkiem wakacyjnym.

W czasie wycieczki rowerowej do Łącka na ścieżkę ekologiczną uczestnicy zapoznali się z florą i fauną tamtejszej okolicy, podczas zabawy uczyli się nazw zwierząt.

Słoneczna pogoda pozwoliła również na kąpiel w jeziorze.

Wycieczka rowerowa do Lubostronia połączona z zajęciami dydaktycznymi pozwoliła zapoznać się z historią i zabytkami pięknego kompleksu pałacowo parkowego.

Podczas tego typu wycieczek dzieciom szczególnie smakowały drożdżówki i sok, które codziennie otrzymywały. Największą atrakcją, zwłaszcza w te upalne dni były wyjazdy na basen połączone z konwersacją w języku angielskim.

Dały one dzieciom wiele radości podczas zabawy w wodzie.

Dzięki programowi komputerowemu do nauki języka angielskiego w sposób bardzo atrakcyjny dla dzieci połączono naukę z zabawą.

Działania projektu objęły również szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego z terenu gminy Złotniki Kujawskie przeprowadzone przez nauczyciela metodyka WOM w Bydgoszczy. Działania projektu zakończono piknikiem rodzinnym. Imprezę podsumowującą przewidziano dla integracji całego środowiska z udziałem wszystkich uczestników programu, przedstawicieli miejscowych władz samorządowych, członków Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" i "Równe Szanse" oraz wszystkich chętnych mieszkańców gminy. Dzięki otrzymanej dotacji dzieci wiejskie mogły spędzić wakacje w sposób atrakcyjny i pożyteczny.
Za sukces Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" uznaje zaktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz dzieci i młodzieży.

Nieformalna grupa młodzieży z Lisewa Kościelnego napisała projekt i wzięła udział w V ogólnopolskiej edycji konkursu Make a Connection Przyłącz się! Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży organizator konkursu, doceniła starania Grupy Inicjatywnej "Damy Radę" z Lisewa Kościelnego. Projekt pt. "Pingpongowa piłeczka dla młodzieżowego kółeczka" został nagrodzony Grantem w wysokości 4500zł. Należy dodać, że nasza młodzież jako jedyna z powiatu inowrocławskiego otrzymała to wyróżnienie. Szczegóły na stronie www.makeaconnection.pl

Gratulujemy!
Sukcesem zakończył się udział Koła Gospodyń Wiejskich z Lisewa Kościelnego w konkursie zorganizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Na konkurs regionalny "Równać Szanse 2005" KGW opracowało projekt pt. "Wierszem i pędzlem malowane". Za projekt ten KGW otrzymało Grant w wysokości 7000 zł. Więcej informacji o konkursie na stronie www.rownacszanse.pl lub na stronie fundacji www.pafw.pl .

Dzięki tym dotacją młodzież wyposaży świetlicę w stoły pingpongowe i gry planszowe, a KGW da zaczątek wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej przybliżając poezję i malarstwo.
Projekty będą realizowane już od 1 lipca, co niewątpliwie pozwoli dzieciom wiejskim pozostającym w domach aktywnie i interesująco spędzić wakacje.

Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" aktywnie odpowiedziało na hasło kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację ABCXXI Program Zdrowia Emocjonalnego. W Szkole Podstawowej już od dwóch lat prowadzone są spotkania z książką. Dzieci chętnie słuchają opowieści czytane przez znane osoby i rodziców, których wychowawcy zapraszają do swoich klas. W bibliotece szkolnej prowadzone są również ciekawe zajęcia mające na celu uczczenia 200 rocznicy urodzin H. Ch. Andersena.

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

Jesienią 2004 r. biblioteka została zarejestrowana na stronie fundacji www.calapolskaczytadzieciom.pl . Dzięki temu włączyła się do akcji Książkowego Maratonu Fundatorów "1firma-1książka". Akcja jest kontynuowana przez Fundację ABCXXI, zapraszamy do wzięcia udziału.

Wiosną 2005 r. Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" zainteresowało ideą promowania czytelnictwa Stowarzyszenie "Równe Szanse" działające przy gimnazjum w Złotnikach Kujawskich. Podjęto decyzję o współpracy, czego efektem była Wiosenna Zbiórka Książek pod hasłem Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy. Patronem akcji była Fundacja ABCXXI.

Efektem zbiórki było ponad 800 książek. Zgodnie z zapowiedzią ok. 160 książek trafiło do biblioteki Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym, 200 egzemplarzy do biblioteki Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich. Pozostałe oddano do dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich ze wskazaniem na filię tej biblioteki znajdującą się w Lisewie Kościelnym.
Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" prowadzi działania promujące zdrowy styl życia i zachowania proekologiczne skierowane do całej społeczności lokalnej. Zorganizowano zbiórkę surowców wtórnych : złomu,makulatury i szkła. Fundusze zebrane ze zbiórki przeznaczono na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lisewie Kościelnym. Prace remontowe wykonali członkowie stowarzyszenia, nauczyciele i rodzice uczniów. Przepracowano społecznie ponad 500 godzin. Sala służy nie tylko uczniom, odbywają się tu również zajęcia popołudniowe dla dorosłych prowadzone przez nauczyciela w-f, młodzież ze szkół ponadpodstawowych odbywa treningi. Opracowano długofalowy projekt pt."Proekologiczne zagospodarowanie przyszkolnych terenów sportowych - edukacja i rozwój przez sport. Z pozyskanego drewna topoli wykonano ławeczki przy boisku sportowym, karmniki dla ptaków ,stół z ławkami zacieniony daszkiem z trzciny, przy którym uczniowie spożywają drugie śniadanie. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów wokół boiska. Prace wykonano społecznie Działania mają zaplanowane dalsze etapy.

24 lipca 2004 r. odbył się w Lisewie Kościelnym Festyn Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszeni "Nasza Szkoła". Licznie przybyli goście, w tym również zagraniczni wspólnie bawili się podczas konkursów, biesiady i zabawy tanecznej. W ten dzień nawet słońce skorzystało z zaproszenia. Dzieci mogły spróbować sił na rowerowym torze przeszkód i mimo wielu chętnych cierpliwie czekały na swoją kolej. W konkursie uczestniczyło 30 zawodników.

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - Daniel Matysiak
II miejsce - Arek Biesiada
III miejsce - Marek Baronowski
W kategorii open:
I miejsce - Tomek Pałaszewski
II miejsce - Piotr Feliksiak
III miejsce - Wojciech Frank
Nagrody ufundowało Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" oraz ks. Stefan Kałmucki.

Wszystkim dopisywały humory i apetyty, gdyż nikt nie mógł oprzeć się smakowitością przygotowanym przez członków Stowarzyszenia.

Ogromnym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa. Losy rozeszły się błyskawicznie i wszyscy z niecierpliwością czekali rozdania nagród. Należy dodać,iż wszystkie losy wygrywały.

[Rozmiar: 22839 bajtów]

Główną nagrodą był rower, który wygrał p. Stefan Sochański. Pan Sochański okazał się człowiekiem wielkiego serca i swoją nagrodę przekazał Szkole Podstawowej. Dnia pierwszego września 2004 r. decyzją Rady Pedagogicznej rower ten otrzymała uczennica klasy pierwszej Ania Feliksiak.

Festyn kończyła zabawa taneczna, a sala wypełniona po brzegi jeszcze długo w nocy rozbrzmiewała muzyką i gwarem bawiących się gości.

Organizatorzy serdecznie dziękują Kółku Rolniczemu i Kołu Gospodyń Wiejskich za użyczenie świetlicy oraz dyrekcji SP. w Lisewie Kościelnym za udostępnienie boiska szkolnego.

Podziękowania kierujemy do licznych sponsorów:
-Ks. Stefana Kałmuckiego -Państwa Frank -Państwa Magowskich -K. Kruszczyńskiego -Wandy Zakaszewskiej -M.M. Kubiak -A.S. Zakaszewskich -Państwa Czwarno -Państwa Sochańskich -Państwa Krupińskich -H. Baranowskiej -Państwa Puc -Państwa Cybulskich -H.J. Wojnarowskich -S. Nowickiej -B.T. Wojnarowskich -Państwa Lisieckich -Państwa Suszek -Państwa Makowskich -E.A.Żuchowskich -Państwa Kmuk -E.M. Żuchowskich -G.Z. Żuchowskich -Państwa Borys -M.K. Kubiak -P. Światowego -E. Feliksiak -Państwa Rataj -Państwa Zalewskich -M.W. Kwiatkowskich -Państwa Głodek -Państwa Pałaszewskich -Państwa Kożuch -Państwa Mastalerz -Sklep p. Kwapich - Złotniki Kujawskie -Sklep p. Bochat - Lisewo Kościelne -Sklep A. Wiśniewskiej - Inowrocław -Tartak p. Wiśniewskiego - Nowa Wieś Wielka