S C E N ARys historyczny działalności na rzecz środowiska

Uczniowie i nauczyciele biorą każdego roku czynny udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanym przez Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich. Uczniowie uświetniają finał atrakcyjnym występem artystycznym. Dostarczają również swoje prace na organizowana aukcje prac uczniowskich.

Tradycją w SP w Lisewie Kościelnym stało się organizowanie obchodów Dnia Babci i dziadka. 21 stycznia jest w szkole zawsze dniem bardzo uroczystym. Wnuczęta zapraszają swoich dziadków na salę gimnastyczną, prezentują program artystyczny przygotowywany wraz z wychowawcami.

Seniorzy raczą się ciastem i herbatą, przygotowaną przez mamy, później otrzymują prezenty własnoręcznie wykonane przez dzieci. Uroczystość ta cieszy się ogromnym powodzeniem. Każdego roku uczestniczy w niej około 70 babć i Dziadków.

Karnawał to czas zabaw. Również w SP w Lisewie Kościelnym organizowana jest przez Radę Rodziców coroczna zabawa karnawałowa dla społeczności lokalnej i wszystkich chętnych. Dochód z tej imprezy Rada Rodziców przeznacza na potrzeby szkoły.

Karnawał to czas działania "zapustników". Zabawni przebierańcy wyruszają barwnym i rozśpiewanym korowodem. Idą od domu do domu przez okoliczne wsie, prezentują zabawne scenki i podtrzymują tradycje regionalne.

Uczniowie SP w Lisewie Kościelnym przygotowują oprawę artystyczną różnych uroczystości. W ubiegłym roku szkolnym uświetniliśmy swoim programem artystycznym obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja. W akademii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz społeczność lokalna.

Dożynki parafialne to uroczystość organizowana przez księdza proboszcza. Tradycją stały się już występy uczniów naszej szkoły uświetniające tę imprezę.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie i nauczyciele SP w Lisewie Kościelnym przygotowują Każdego roku Jasełka.

Są one prezentowane ostatniego dnia nauki przed przerwą świąteczną nie tylko społeczności szkolnej, ale zapraszamy na nie wszystkich chętnych mieszkańców okolicznych wsi.

Z roku na rok inicjatywa ta cieszy się coraz większą popularnością.

Członkowie Szkolnego Koła PCK opiekują się Miejscami Pamięci Narodowej znajdującymi się na cmentarzu parafialnym. Mogiły poległych w obronie ojczyzny przez cały rok utrzymywane są przez uczniów w czystości i porządku.

Imprezy szkolne i klasowe

Rok szkolny bogaty jest w różnorodne imprezy szkolne i klasowe. Są one organizowane każdego roku i na stałe zagościły już w tradycjach szkoły. Są to takie uroczystości jak:
- obchody Dnia Edukacji Narodowej - połączone są zawsze ze ślubowaniem pierwszoklasistów;

- zabawy andrzejkowe w klasach;
- Dzień Ucznia organizowany przez Samorząd Uczniowski;

Przeciąganie liny chłopcy na dziewczynki Konkurs na najładniejszą fryzurę Konkurs na bicie piany z jajka Pokaz mody uczniów z klsa IV - VI, strój szkolny, galowy i sportowy...

- Wigilie klasowe;

Klasa IV wigilia w 2002 roku, Święty mikołaj rozdaje prezenty.

- zabawa choinkowa dla dzieci;

- zimowisko w czasie ferii dla uczniów;

- poczta walentynkowa;
- Dzień Matki - imprezy klasowe;
- Dzień Dziecka - zajęcia sportowe;

- i inne...

Konkursy

tradycją stało się już organizowanie w SP w Lisewie Kościelnym różnorodnych konkursów. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą taż w konkursach organizowanych na szczeblu gminy i innych. Należą do nich takie konkursy jak:
- konkurs unijny;
- konkursy przedmiotowe : ortograficzny, matematyczny, historyczny, językowy (j. angielski), plastyczny, ekologiczny, przyrodniczy;
- konkurs wiedzy religijnej;
- konkurs "Pierwsza pomoc"
- konkurs "Wielkanocny koszyk".

Wycieczki

Każdego roku z nastaniem wiosny uczniowie SP w Lisewie Kościelnym uczestniczą w wycieczkach turystyczno - krajoznawczych organizowanych przez grono pedagogiczne. Starsze dzieci z klas IV-VI uczestniczą w wycieczkach dłuższych, kilkudniowych, np. do Krakowa i Zakopanego, Trójmiasta, Częstochowy, Lichenia, na Pola Grunwaldu, Gniezna i wielu innych miejsc w naszej pięknej ojczyźnie.
Uczniowie z klas 0-III wybierają się z wychowawcami w bliższe okolice - do Torunia, Biskupina, Bydgoszczy, Inowrocławia, itp.

Oprócz wycieczek autokarowych w czerwcu organizowane są liczne wycieczki rowerowe połączone z piknikiem. Są to wyprawy rekreacyjne, ale zawsze niosą ze sobą również treści edukacyjne. Pikniki odbywają się bowiem w przepięknym lesie we wsi Będzitowo ze stanicą myśliwską.