Oddział przedszkolny

Przy Szkole Podstawowej w Lisewie Kościelnym działa oddział przedszkolny, do którego uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 13 uczniów - 4 dziewczynki i 9 chłopców. Dzieci od ubiegłego roku szkolnego mają do dyspozycji nowe pomieszczenia, które zostały wyremontowane z dużym udziałem rodziców i środowiska lokalnego.

Uczniowie oddziału przedszkolnego biorą udział w życiu szkoły czynnie uczestnicząc w różnych uroczystościach szkolnych, przygotowując program artystyczny.

W połowie lutego 2002 roku dzięki ofiarności i operatywności rodziców udało się zrealizować przedsięwzięcie związane z adaptacją pomieszczeń mieszkalnych na szkolne.

Dzięki temu od II semestru 2002 zerówka mogła się uczyć i bawić w nowych pięknie odnowionych salach. Wyremontowana została również toaleta, która jest teraz piękna i kolorowa.