Pracownia komputerowa

O lutego 2002 roku w szkole działa pracownia komputerowa wyposażona w 6 stanowisk. Pięć komputerów wraz z drukarką zakupiły władze samorządowe. Fundatorem szóstego komputera jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Komputery którymi dysponujemy mają dość przyzwoite parametry oraz są połączone w sieci lokalnej z dostępem do internetu. Niestety ich liczba zmusza nas do pracy w zespołach dwu a nawet trzyosobowych. Jednak w czasie trwania zajęć pozalekcyjnych uczniowie mają możliwość indywidualnego dostępu do komputerów.

W pracowni komputerowej na ścianie wisi tablica na której widnieją wszystkie części nowoczesnego komputera od wiatraczka na radiatorze, poprzez modem, po twardy dysk. Tablica ta została zrobiona w większości z uszkodzonych nowoczesnych części pozyskanych z serwisu komputerowego. Jej wartość jest tym większa że widnieją tam nowoczesne podzespoły a jak wiadomo w tej dziedzinie postęp rozwija się w tępie geometrycznym.

Zajęcia z informatyki w naszej szkole prowadzone są już od pierwszej klasy. Uczniowie oswajają się z Technologią Informacyjną oraz nabywają umiejętności obsługi sprzętu komputerowego.